Wielki Nowiny... Patka Program generujcy teraz przyjecha rezygnowa zgasza reklamacj zdrowy, ten oznacza moesz dosta patki z Olga.net
albo gdziekolwiek indziej i bezporednio sysze ten droga s przypuszczalny zosta zagrany. Trzaska tutaj dosta za swoje Teraz


Uratowawystawa
tytu prawnynowy

BasKorze
Otworzy Zmienia
Dwiki
ZostawiaPrzypadek


Gitara Struna Program generujcy przy Jakub Cranwell W przyblieniu 6,096,384 struny 
Urzdowy ogniwo przemawia pod ktem ten stronica... http:/www.gootar.com/folder/ghelppolish.html
 New!  mini- Ratoszyn ATM
 New!  Struna Program generujcy Rezygnowa Zdrowy: 256 rny instrument wyraa
Potrzeba an zaawansowany wersja
od ten program wicej drudzy?
Rozrbka- Wolny, Automatyczny zakada
Dosta ono Teraz! ...przyjecha rezygnowa zdrowy!

Co jest rezygnowa wszystko ten kolory? Trzaska tutaj i znale na zewntrz. Co jest rezygnowa wszystko ten kolory?
Trzaska tutaj i znale na zewntrz.

Trzaska Trzaska w tekst pudo albo od strzaa wobec wystawa ten moliwy wybory od twj wybrpattern, wtedy ruszy z miejsca mysz klawisz sterowania kursorem wobec pragn wybrpattern i trzaska u ono

uratowa | wystawa | nowy | tytu prawny :   Zawsze ty znale pewien struna ty podobny trzaska " uratowa". Podczas masz wszystko ten struny ty potrzeba trzaska " wystawa" i bdziesz by w stanie co zrobi druk albo uratowa ten stronica. Wobec uratowa struna wykres wystawa stronica... prawy trzaska u stronica, widok rdo, wtedy " uratowa rwnie" "whatever.html" wobec twj pulpit ( albo gdziekolwiek) wtedy i tam i trzaska u ono ( to jest an html stronica teraz). Wobec wzdrygn si przez albo zrobi pewien nowy stronica... trzaska " nowy" i ono wola badanie i rozlicza wszystko. Moesz zmienia co ty potrzeba w pomidzy/ podczas ratuje oprcz to jest najwysza oferowana cena wobec zostawia ten strojenie i prawy/ zostawia ten sam pod ktem kady indywidualny stronica ( inaczej bowiem bdziesz dosta mieszany w grze). Dosta ono? Jeli ty potrzeba DADGAD strojenie,...czysty, just zostawia ono DADGAD pod ktem cae struna wykres wystawa stronica. Tutaj jest pewien prbka struna wykres. Jeli ty potrzeba twj wymieni albo pewien tytu prawny od stronica trzaska... tytu prawny

Klucz:   Klucz jest ten struna oznacza, ostry albo mieszkanie od ten struna omawianego.
PEWIEN = PEWIEN , Eb = E mieszkanie, C# = C ostry

Gry Kontroler
Nowy narzdzie wobec sprawdzanie jeli twj szyja i podziaki jestecie miy i prosty
STRUNA Struna jest ten rozmaito
min = mniejszy   ,   maj = wikszy   ,   m7 = mniejszy   ,   b5 = mieszkanie   ,   5 = no3rd   ,    Dsus4 = Dsus
11th = 1, 5, b7, 9, 11
11xt = 1, b7, 9, 11 -- ( xt oznacza dodatek, rwnie w dodatek zmienno)
m11th = 1, b3, 5, b7, 9, 11
m11xt = 1, b3, 5, b7, 11
13th = 1, 3, 5, b7, 13
poowa zmniejszony= = m7b5
Chocia ten program znajduje i dodaje kiedykolwiek moliwy skrypt duny wobec cokolwiek struna jeste trudny wobec znale, to jest czysty wobec gra an " pewien" tak[ x, 0, 2, 2, 2, 0 ] rezygnowa ten " pewien" rwnie ten najniszy skrypt duny chociaby nawet ten program mog uwidoczni ty jak gdyby[ 0, 0, 2, 2, 2, 0 ]. Gracze zwykle prbowa i uywa ten korze skrypt duny rwnie ten najniszy skrypt duny w ten struna. Tam nie jest wszelki umieszcza regua u jak wobec gra pewien struna inny ni wliczajc w to przy najmniejszy jednej z wszystko ten potrzebny skrypty dune w ono.
Zmienia bas skrypt duny:   Jeli ty kiedykolwiek zobaczy pewien struna podobny DEMARCHE/C# w przecierado muzyka albo patki ono oznacza wobec gra pewien DEMARCHE struna rezygnowa pewien C# bas skrypt duny ( na przykad)[ x, 4, 0, 2, 3, 2 ] ...to jest zwykle najwysza oferowana cena wobec zostawia na zewntrz ten pierwotny ( demarche) bas skrypt duny[ x, 4, x, 2, 3, 2 ] jeli to jest zawrze w wysoko dwiku do nowy (C#) bas skrypt duny (just zrobi pewny tu jest inny DEMARCHE gdzie indziej w ten struna). To jest relatywnie atwy wobec oblicza tych na zewntrz u twj wasny. Just znale ten struna ty potrzeba wtedy znale pewien miejsce wobec doda ten bas skrypt duny... Program generujcy Sze do ten mechanicznie i bdziesz take zobaczy co ten rzeczywisty struna wymieni wszystkich ten skrypty dune mog by.
Zmienia Tam nie jest wszelki rzeczywisty zgasza reklamacj struna diagramy zmagazynowany gdziekolwiek w ten program ( wykluczy u ten stronica). Kady struna i zmienno jest generowany przez an algorytm. Niektrzy zmiany praca wielki pod ktem niektrzy typy od struny oprcz mog nie parzysty dawa pewien wynikn pod ktem drudzy, tak ty mog ma by sprawdzanie wszystko ten struna zmiany sta si pewien struna w ty mie dobre samopoczucie dotykajcy.
Jeli pewien struna dostaje oblicza i ma wszystko ten potrzebny skrypty dune zawarty w ono oprcz, to jest nie przy pomocy wszystko od ten sznurki ( podobny wykres), to jest wci pewien zdrowy udawa struna, just don't uywa ten x'd na zewntrz sznurki ( albo podnie oferowan cen prz). Jeli pewien struna dostaje oblicza i nie robi mie wszystko ten skrypty dune zawarty w ono, ono wola dosta ten sze XXXXXX zaciera i won't by wystawa, i chocia tu jest an powikszony zaryzykowa od ten wydarzenie czasami w zmienny strojenia, to jest zupenie rzadki poniewa ten program mechanicznie biegi przez wszystko ten rny zmiany jeli ono nie robi znale co przy ten zmienno masz wyprbowany.

Gry Podczas ten struna jest trwajcy wystawa w an otworzy pooenie ten przestrze  na samej grze od ten wykres maj by pusty od wszelki sznur linie, wszelki wybrany sznur w ten pooenie oznacza wobec baznowa sznur otworzy. Podczas ty wybiera wszelki wysza oferta gry ten szczyt przestrze wola zosta ten wybrany gry pooenie, ono wola zawiera sznur linie. Ten wykres na lewo jest an E otworzy struna, ten wykres od prawy jest pewien sidmy struna u wszelki gry powyszy otworzy.

otworzy :   "znale otworzy sznurki" podczas uruchomi u ( kontroler) wola doda otworzy sznurki ( w miar moliwoci) do struna przy wszelki gry pooenie, ono wola dawa ty niektrzy miy brzmicy kompletnie jedyny w swym rodzaju struny rezygnowa otworzy donony skrypty dune. Ten szczyt rzd od ten wykres jest wci ten wybrany gry oprcz ten sznurki w uwidoczni an otworzy krg i pewien niebieski sznur jestecie oznaczony zosta zagrany otworzy. Ten wykres u zostawia jest od na przykad an " pewien" struna przy ten pity gry rezygnowa ten " pewien" i " wysoki E" sznurki trwajcy zagrany otworzy.

Prz:  Prz jest ten suma od rezerwa ten struna wola prz od gry deska.
Q3: oznacza powszechnie znany albo wszelki zaniepokojony pooenie wszelki inny moliwy skrypty dune zawarty maj by rezygnowa rzd od trzy liczniejszy podziaki.
Q6: wola dawa pewien ogromny sze gry, czasami niemoliwy napina.

strojenie :   Strojenie zmiany cae strojenie od ten gitara, wykonaniem ono atwy wobec uywa struny w zmienny strojenia.
 New!  ... ATM, zmienny strojenie maszyna
EADGBE ... Wzorzec strojenie
EBEGBE# ... Otworzy E
EAEACE# ... Otworzy Pewien
EADFBE# ... Lutnia strojenie
EADGCF ... Chandra strojenie
DADGAD ... om Stronica Davey( Grahamowe) strojenie.
DGCGCD ... Deszcz Piosenka strojenie.
DADFAD# ... Otworzy Demarche
DADGBE ... Niech ci szlag trafi
DGDGBD ... Otworzy G
DADAIZM ... Szczyt om
CGCGAE ... C 6th
CGDAEG ... Robert Fataaszki nowy wzorzec
FADGBE ... Biuteria...niski E podniesiony wobec F.
GBbDGBbD... G mniejszy strojenie
 New!  E 55545 ... Joniec Mitchell mionicy trzaska tutaj

Kapon i Spada...kapon  rezygnowa zmienia ten strojenie wobec co ten gitara byby by jak gdyby masz pewien kapon u cokolwiek gry liczba ty rzecz.
Spada wola dawa ty E mieszkanie strojenie ( podobny jimi, wiry, kurt kobalt, rudzik kielnia etc).
Drop2DGCFAD=


Rczny:  Jeli jeste pewien prawy do gracz zostawia ten wybiera u prawy. Jeli ty powierzchnia zostawia do gracz, zmienia ten wybiera wobec zostawia, ten wola przychd ten droga ten sznurki jestecie zawizywa od gitara w ten sposb odwracajcy wszystko strojenia i struna wzory.

LICZBA OD Struny: 6,096,384
  Tu s 12 rny skrypty dune, 42 struny, 12 podziaki...zero ( otworzy) przez jedenacie (12th gry ten sam rwnie otworzy jeeli nie przy pomocy otworzy sznurki..., wliczajc w to otworzy sznurki byby mnoy duy cakowity przy dwa or12,192,768= ), 4 napina, 9 zmiany ...(rednia z moliwy 24, troch wicej, niektrzy najemca), 2 drogi wobec sznur ono (prawy, zostawia), 14 strojenia. Mnoy wszystko razem i ty dosta...
12 x 42 x 12 x 4 x 9 x 2 x 14 = 6,096,384

Interpretacja Koniuszek:
Zrobi pewny twj prawy do ( albo ten jeden ty zawiera pewien okazja rezygnowa) jest nigdy balerina w grze w pewien pi podobny ksztatowa podczas jeste interpretacja. Twj do powinien by w pewien ksztatowa podobny to jest podczas ty zrobi ten O.K. do sygna, rezygnowa ten kciuk i palec wskazujcy w pewien oklnik ksztatowa dzierawa ten okazja, i palce 2, 3 i 4 just okoo prosty ( specjalnie podczas brzdkanie). Jeli jeste okazja indywidualny skrypty dune moesz take uywa twj may palec rwnie pewien poprze albo stabilizator przy odnawia zapas towarw/ dzierawa ten koniuszek od ono w stosunku do ten gitara ciao. Ty wola/ mog by duo liczniejszy artykuowa rezygnowa twj interpretacja w ten sposb. Prawica wrcza pewien pi jest just zy.

Piosenka Pismo Koniuszek:
Tu jest nic przestpstwo rezygnowa pismo pewien piosenka w ma tylko 3 podstawowy struny ( tutaj jest jeden JA wykonane w grze przy pomocy tylko E, F, G struny i niektrzy miy od Indie uska... indie bzdura mp3 ), oprcz jeli ty rzeczywicie potrzeba co twrczy i jedyny w swym rodzaju... prbowa wobec pomyle od co w twj gowa chwila jazda albo przy pracy albo just posiedzenie wokoo etc. wtedy zapamita ten droga ono idzie albo pisa ono w d w pewien droga bdziesz by w stanie co zrobi zapamita ono pniejszy ( oni mog by struny masz nigdy uywany albo sysza przed, gdyby nie to e nie robi tre). Wtedy podczas ty rzeczywicie mie pewien gitara w twj do i puszka metalowa zczy ( oblicza na zewntrz) co ten poprawny struny pod ktem ten piosenka bylimy, ty mog just mie pewien uderzy.

 New!  Struny pod ktem Monolog ( ten guitar1.mp3)
cay gitara stroi instrument w d jeden cay krok jak dotychczas""
   || Bm ~ ~ ~ || E ~ ~ ~ || PEWIEN ~ CØ7# ~ || F# ~ ~ ~ ||
   || G ~ ~ ~ || E7th ~ ~ ~ || PEWIEN ~ CØ7# ~ || F# ~ ~ ~ || G ~ ~ ~ ||
Typowy Anglik Pawe
Jerzy Ring
Jednostka terytorialna na poudniu Stanw Zjednoczonych: Typowy Anglik, Pawe, Jerzy, Ring
  Podoba si prosz mi pomc! Jednostka terytorialna na poudniu Stanw Zjednoczonych dosta w ty w ich waciwy klasa, jeli ty trzaska od Jednostka terytorialna na poudniu Stanw Zjednoczonych ogniwo wtedy ruszy z miejsca twj mysz przez wszelki Jednostka terytorialna na poudniu Stanw Zjednoczonych ono wola zmienia/ posuwa si naprzd ten obraz wszystkich ten jednostka terytorialna na poudniu Stanw Zjednoczonych w tym, e rzd i kolumna w ten klasa, Typowy Anglik, Pawe, Jerzy, Ring. I wreszcie co takiego jest sta si wszystko ten Jednostka terytorialna na poudniu Stanw Zjednoczonych przedstawienie w ich waciwy klasa... albo co.