Da te slian iko nad ovih programski tipka na tipkovnici pa oskudica tvoj vlastiti kopirati... Kuckati ovdje za Dobiti to Zatim   
Gnjavaa- Slobodan, Automatski zalazak- settle, Dogoditi se unutra jedan omot s 5 inae 6 ostali programski tipka na tipkovnici.


Spasitipokazatinaslovnov

BasKoren
Otvoren Menjati
Ton
LeviSluajan


Gitara Akord Dynamo kod Jim Cranwell Priblino 6,096,384 akord  
inovnik karika adresa umjesto danaji stranica...
http://www.gootar.com/folder/ghelpserbian.html
 New!  mini-rator ATM
 New!  Akord Dynamo S Zvuk: 256 razliit instrument glas
Oskudica dobro napredan prikaz
nad danaji plan vie ostali?
Gnjavaa- Slobodan, Automatski ustrojstvo
Dobiti to Zatim! ...dogoditi se s zvuk!

ta s svi odreeni lan boja?
Kuckati ovdje pa otkriti.

Kuckati Kuckati unutra tekst kutija inae na temelju odreeni lan strijela za pokazati odreeni lan mogu izbor nad tvoj izbor, onda pokret kurzor strijela za eljan izbor pa kuckati na temelju to

spasiti | pokazati | nov | naslov :   Bilo kad te nai jedan akord te slian kuckati " spasiti". Nato te imati svi odreeni lan akord te oskudica kuckati " pokazati" pa you'll moi za znak inae spasiti odreeni lan stranica. Za spasiti akord karta pokazati stranica... pravo kuckati na temelju stranica, pogled izvor, onda " spasiti ace" "whatever.html" za tvoj desktop ( inae bilo gde) onda ii onde pa kuckati na temelju to (It's dobro html stranica zatim). Za poeti ponovo inae napraviti jedan nov stranica... kuckati " nov" pa to volja nanovo naotriti pa jasan svi. Te moi promena bilo to te nedostajanje izmeu/ tokom spasiti ipak it's najbolji za dopust odreeni lan ugaanje pa pravo/ levi jednak umjesto svaki osoba stranica ( inae you'll dobiti smeten). Dobiven to? Da te oskudica DADGAD ugaanje,...prekid, pravedan dopust to DADGAD umjesto cio akord karta pokazati stranica. Nazdravlje jedan primer akord karta. Da te oskudica tvoj ugled inae jedan naslov na temelju odreeni lan stranica kuckati..... naslov

Klju:   Klju 3. lice od TO BE u prezentu odreeni lan akord slovo, otar inae ploha nad odreeni lan akord u pitanje.
JEDAN = JEDAN , Eb = E ploha, U C# = U C otar

Strah Ispitiva
Nov alat za provjeriti da tvoj vrat pa za drvorez biti lep pa ravan
AKORD Akord 3. lice od TO BE u prezentu odreeni lan raznolikost
min = manji   ,   maj = major   ,   m7 = manji   ,   b5 = ploha   ,   5 = no3rd   ,    Dsus4 = Dsus
jedenaesti = 1, 5, b7, 9, 11
11xt = 1, b7, 9, 11 -- ( xt nain dodatni, ace unutra dodatni promena)
m11th = 1, b3, 5, b7, 9, 11
m11xt = 1, b3, 5, b7, 11
trineasti = 1, 3, 5, b7, 13
polovica umanjen= = m7b5
Mada danaji plan nai pa dodaje ikada mogu nota za ko god akord you're teak za nai, it's prekid za igra dobro " jedan" poput toga[ x, 0, 2, 2, 2, 0 ] s odreeni lan " jedan" ace odreeni lan najdonji nota ak ako odreeni lan plan mo pokazivanje te neto poput[ 0, 0, 2, 2, 2, 0 ]. Igra obino probati pa korist odreeni lan koren nota ace odreeni lan najdonji nota unutra odreeni lan akord. Onde nije iko zalazak pravilo na temelju kako za igra jedan akord osim uraunavi barem pojedinac nad svi odreeni lan potreban agenda unutra to.
Izmijeniti bas nota:   Da te ikada vidjeti jedan akord slian D/ U C# unutra notni inae tabulatori to nain za igra jedan D akord s jedan U C# bas nota ( na primjer)[ x, 4, 0, 2, 3, 2 ] ...it's obino najbolji za ispustiti odreeni lan izvorni (D) bas nota[ x, 4, x, 2, 3, 2 ] da it's primaknuti smola za odreeni lan nov ( u C#) bas nota ( pravedan osigurati onde drugi D negde drugi unutra odreeni lan akord). It's relativno lak za figura ovih vanjska strana na temelju tvoj vlastiti. Pravedan nai odreeni lan akord te oskudica onda nai jedan mjesto dodati odreeni lan bas nota... Dynamo ruka danaji automatski pa you'll isto vidjeti ta odreeni lan stvarni akord ugled nad svi zabeleke mo postojati.
Menjati Onde arena iko stvarni potpun akord dijagram pohranjen bilo gde unutra danaji plan ( izuzeti na temelju danaji stranica). Svaki akord pa promena 3. lice od TO BE u prezentu generiran preko dobro algoritam. Nekakav promena posao velik umjesto nekakav tip nad akord ipak mo niti davati jedan rezultat umjesto ostali, na taj nain te mo morati provjeriti svi odreeni lan akord promena za dobiti jedan akord taj te oset udoban vuna za pletenje arapa. Da jedan akord dobiva sraunat pa je svi odreeni lan potreban agenda ukljuen u to ipak, it's ne pomou svi nad odreeni lan vrpca ( slian dijagram), to 3. lice od TO BE u prezentu miran jedan valjan na emu se moe igrati akord, pravedan nemoj korist odreeni lan x'd vanjska strana vrpca ( inae porast odreeni lan pedalj). Da jedan akord dobiva sraunat pa se imati svi zabeleke ukljuen u to, to volja dobiti otkaz est XXXXXX ubiti pa won't postojati izloen, pa mada onde 3. lice od TO BE u prezentu dobro povean ansa nad danaji dogaaj katkada unutra izbor ugaanje, to 3. lice od TO BE u prezentu prilino redak zato odreeni lan plan automatski runs droz svi odreeni lan razliit promena da to se nai neto kod odreeni lan promena te imati suen.


Strah Nato odreeni lan akord je bilo izloen unutra dobro otvoren mesto odreeni lan prostor odozgo nad odreeni lan dijagram e biti prazan nad iko vrpca obrana, iko izabran vrpca unutra danaji mesto nain za igra odreeni lan vrpca otvoren. Nato te izabrati iko vii strah vrhu prostor volja postati odreeni lan izabran strah mesto, to volja ukljuiti vrpca obrana. Odreeni lan dijagram lijevo 3. lice od TO BE u prezentu dobro E otvoren akord, odreeni lan dijagram zdesna 3. lice od TO BE u prezentu jedan sedmi akord na temelju iko strah iznad otvoren.


otvoren :   "nai otvoren vrpca" nato okrenut na temelju ( obuzdan) volja dodati otvoren vrpca ( ako je mogue) za odreeni lan akord kod iko strah mesto, to volja davati te nekakav lep zvuanje potpuno jedinstven akord s otvoren glasovit agenda. Vrhu red nad odreeni lan dijagram 3. lice od TO BE u prezentu miran odreeni lan izabran strah ipak odreeni lan vrpca taj pokazivanje dobro otvoren okruiti pa jedan plav vrpca biti namijenjen da bude predstavljen otvoren. Odreeni lan dijagram na lijevoj strani 3. lice od TO BE u prezentu nad na primjer dobro " jedan" akord kod petu strah s odreeni lan " jedan" pa " visok E" vrpca bude predstavljen otvoren.


Pedalj:  Pedalj 3. lice od TO BE u prezentu odreeni lan koliina nad udaljenost odreeni lan akord volja pedalj na temelju odreeni lan strah daska.
Q3: nain na zraku inae iko izglodan mesto iko ostali mogu agenda su sadravali e biti u kui lanac od tri briny za drvorez.
Q6: volja davati jedan ogroman est strah, katkada nemogu rastezanje.


ugaanje :   Ugaanje promena cio ugaanje nad odreeni lan gitara, pravljenje to lak za korist akord unutra izbor ugaanje.
 New!  ... Bankomat, izbor ugaanje maina
EADGBE ... Standard ugaanje
EBEGBE# ... Otvoren E
EAEACE# ... Otvoren Jedan
EADFBE# ... Lutnja ugaanje
EADGCF ... Melankolija ugaanje
DADGAD ... Kratka eljezna ipka Stranica Dave Graham ugaanje.
DGCGCD ... Kia Pesma ugaanje.
DADFAD# ... Otvoren D
DADGBE ... Umrijeti
DGDGBD ... Otvoren G
DADAIZAM ... Cannon Kratka eljezna ipka
CGCGAE ... U C esti
CGDAEG ... Robert Stare iznoene stvari nov standard
FADGBE ... Dragulj...dubok E konveksan hraniti.
GBbDGBbD... G manji ugaanje
 New!  E 55545 ... Joni Mitchell oboavatelji kuckati ovdje

Kapo pa Kap...kapo  s presvui ugaanje za ta odreeni lan gitara postojati ako te imati jedan kapo na temelju ko god strah broj te izabrati.
Kap volja davati te E ploha ugaanje ( slian jimi, Eddie, kurt kobalt, crvenda selac zidarska lica itd.).
Drop2DGCFAD=


RUKA :  Da te biti jedan pravo ruka igra dopust odreeni lan izabrati na temelju pravo. Da te podruje ljevak igra, presvui izabrati za levi, danaji volja obratna odreeni lan put odreeni lan vrpca biti nategnut na temelju odreeni lan gitara tim suvratak svi ugaanje pa akord uzorak.

Broj AKORD : 6,096,384
  Onde biti 12 razliit agenda, 42 akord, 12 za drvorez...nula ( otvoren) droz jedanaest ( dvanaesti strah slian ace otvoren ukoliko ne pomou otvoren vrpca..., uraunavi otvoren vrpca pomnoiti velianstven celokupan kod dva or12,192,768= ), 4 rastezanje, 9 promena ...(prosean van mogu 24, tko vie tko manje,), 2 putevi za vrpca to (pravo, levi), 14 ugaanje. Pomnoiti sve zajedno pa te dobiti...
12 x 42 x 12 x 4 x 9 x 2 x 14 = 6,096,384

Igranje Guy:
Osigurati tvoj desna ruka ( inae onu te dranje jedan motika s) 3. lice od TO BE u prezentu nikada balerina dobar jedan aka slian oblik nato you're igranje. Tvoj ruka treba postojati unutra jedan oblik slian to 3. lice od TO BE u prezentu nato te spremiti krevet Ok. ruka signal, s odreeni lan palac pa prvo prst unutra jedan kruni oblik dranje odreeni lan motika, pa prst 2, 3 pa 4 skoro ravan ( specijalno nato strumming). Da you're branje osoba agenda te moi isto korist tvoj ruiast ace jedan podrka inae stabilizator kod plandovanje/ dranje odreeni lan guy nad to prema odreeni lan gitara telo. Te volja/ moi postojati nadaleko razgovetno izgovarati s tvoj igranje ovako. Odreeni lan desna ruka unutra jedan aka 3. lice od TO BE u prezentu pravedan lo.

Pesma Pisanje Guy:
Onde nita nepravda s pisanje jedan pesma taj je jedini 3 osnovni akord ( nazdravlje pojedinac JA izmiljen pomou jedini E, Jedinica, G akord pa nekakav u neku ruku Indija ljuska... Indija buka mp3 ), ipak da te stvarno oskudica neto kreativan pa jedinstven... probati za misliti na to neto unutra tvoj glava dok vozaki inae na poslu inae pravedan sedenje okolo itd.. onda seati se odreeni lan put to odlazi inae pisati to prud na neki nain you'll moi za seati se to kasniji ( oni mo postojati akord you've nikada iskoriten inae sasluan pre nego, ipak taj se tvar). Onda nato te zaista imati jedan gitara unutra tvoj ruke k sebi pa moi sastaviti komade ( shvatiti) ta odreeni lan toan akord umjesto odreeni lan pesma su, te mo pravedan imati jedan udariti.

 New!  Akord umjesto Razgovor sa samim sobom ( odreeni lan guitar1.mp3)
cio gitara napev prud pojedinac ceo korak dosad""
   || Bm ~ ~ ~ || E ~ ~ ~ || JEDAN ~ CØ7# ~ ||jedinica# ~ ~ ~ ||
   ||G ~ ~ ~ || E7th ~ ~ ~ || JEDAN ~ CØ7# ~ ||jedinica# ~ ~ ~ ||G ~ ~ ~ ||
Zahod Paul
George Prsten
Tui: Zahod, Paul, George, Prsten Ugoditi ugoditi Pomo! Tui vratiti se u njihov vlastiti niz, da te kuckati na temelju Beatlesi karika onda pokret tvoj mi na iko Tui to volja promena/ napredovati odreeni lan slika nad svi Beatlesi unutra taj red pa stup unutra danaji niz, Zahod, Paul, George, Prsten. Pa naposljetku odreeni lan ideja e biti dobiti svi Beatlesi pokazivanje unutra njihov vlastiti niz... inae neto Beatles