velik sporoilo... zanka generator zdaj priti s celoten zvok, to sredstvo vi moi zasluiti tabs s Olga.net
ali kjerkoli drugje ter takoj sliati izuriti za hojo ali jeo po cesti oni sprejeti kot mono v obstati izrpan. udarjanje z nogo ob nogo vsepovsod zadobiti to zdaj


zaititiizlobaastni naslovnov

ostritr
plan spremeniti
zvok
levivihravost


kitara struna generator z Jim Cranwell priblino 6,096,384 struna  
uradnik len ogovor zakaj to stran...
http:/www.gootar.com/folder/ghelpslovenia.html
 New!  mini- start rakete ATM
 New!  struna generator s zvok: 256 razlien priprava izgovoriti
biti brez napreden prevod
od to disciplinski nadzornik v Oxfordu ali Cambridgeu pozitiven drugi?
op trave- prost, samodejen dra telesa
zasluiti to zdaj! ...priti s zvok!

kaken s vsi barva? udarjanje z nogo ob nogo vsepovsod ter zalotiti. kaken s vsi barva?
udarjanje z nogo ob nogo vsepovsod ter zalotiti.

udarjanje z nogo ob nogo udarjanje z nogo ob nogo v tekst katla ali naprej ila razpoloiti mogo razbor od va izbira, torej korak mi drsnik ila v zahteva izbira ter udarjanje z nogo ob nogo naprej to

zaititi | izloba | nov | astni naslov :   ni vi odkriti a struna vi ve biti udarjanje z nogo ob nogo " zaititi". as vi ivljati vsi struna vi biti brez udarjanje z nogo ob nogo " izloba" ter za you shall ali you will obstati zmoen natiskati ali zaititi stran. reiti struna zemljevid izloba stran... pravilen udarjanje z nogo ob nogo naprej stran, krajava za izvor, torej " zaititi kot" "whatever.html" v va pult ( ali nekod) torej tei torej ter udarjanje z nogo ob nogo naprej to (It's html stran zdaj). zaeti nad ali izdelovanje a nov stran... udarjanje z nogo ob nogo " nov" ter to hoteti prikrivati ter veder vsi. vi moi sprememba ni vi biti brez v med/ med zaititi ele it's najprimerneji zapustiti usklajanje ter pravilen/ levi isto zakaj sleherni poedinec stran ( drugae za you shall ali you will zasluiti mean ki gre gor). Got to? e vi biti brez DADGAD usklajanje,...lep, ele slovo to DADGAD zakaj celota struna zemljevid izloba stran. na zdravje a vzorec struna zemljevid. e vi biti brez va ime ali a astni naslov naprej stran udarjanje z nogo ob nogo... astni naslov

zakleniti:   zakleniti je struna rka, rezek ali plan od struna omenjen, za katerega gre.
a = a , Eb = es , C# = C rezek

odrgniti skladinik
nov orodje v ek e va ija ter rezljaa ste lepo debelo raven
struna struna je zvrst
min = minorit   ,   maj = veji   ,   m7 = minorit   ,   b5 = plan   ,   5 = no3rd   ,    Dsus4 = Dsus
11th = 1, 5, b7, 9, 11
11xt = 1, b7, 9, 11 -- ( xt sredstvo poseben, kot v poseben menjavanje)
m11th = 1, b3, 5, b7, 9, 11
m11xt = 1, b3, 5, b7, 11
13th = 1, 3, 5, b7, 13
pol diminishedØ7= = m7b5
etudi to disciplinski nadzornik v Oxfordu ali Cambridgeu odkriti ter adds koli mogo pismo v karkoli struna ti si teaven najti, it's lep poigrati " a" tako le[ rimska tevilka 10, 0, 2, 2, 2, 0 ] s " a" kot najniji pismo eravno disciplinski nadzornik v Oxfordu ali Cambridgeu oblast razstava vi nekaj kot[ 0, 0, 2, 2, 2, 0 ]. igralka navadno zaeti ter raba tr pismo kot najniji pismo v struna. torej nije poljuben tevilo enakih oseb pravilo naprej kako poigrati a struna razen vtevi vsaj nedoloni zaimek od vsi potreben opombe v tem.
Alternate ostri pismo:   e vi koli zagledati a struna ve biti rka d/C# v note, ki so tiskane na nevezanih polah ali tabs to sredstvo poigrati a rka d struna s a C# ostri pismo ( na primer)[ rimska tevilka 10, 4, 0, 2, 3, 2 ] ...it's navadno najprimerneji zapustiti jasno samorasel ( rka d) ostri pismo[ rimska tevilka 10, 4, rimska tevilka 10, 2, 3, 2 ] e it's zapreti smola v nov (C#) ostri pismo ( ele izdelovanje varen torej e eden rka d nekje drugje v struna). It's odnosno neprisiljen v tevilke od this jasno naprej va lasten. ele odkriti struna vi biti brez torej odkriti a mesto priteti ostri pismo... generator est brez rok to automatically ter za you shall ali you will tudi zagledati kaken sedanji struna ime od vsi opombe oblast obstati.
spremeniti torej arena poljuben sedanji celoten struna naris trgovina nekod v to disciplinski nadzornik v Oxfordu ali Cambridgeu ( razen naprej to stran). sleherni struna ter menjavanje je sploditi pot) algorithm. neki menjavanje opus velik zakaj neki stavek od struna ele oblast niti ne izroiti a rezultat zakaj drugi, res je oblast ivljati v ek vsi struna menjavanje zadobiti a struna to vi potipati udoben vrsta tenke volne za nogavice.
e a struna gets raun ter has vsi potreben opombe vtet v tem ele, it's ne using prav do tetiva ( ve biti naris), ono je e vedno a veljaven primeren za igro struna, ele prepoved raba x'd jasno tetiva ( ali rast razpon). e a struna gets raun ter doesn't ivljati vsi opombe vtet v tem, to hoteti zasluiti est XXXXXX zap ter won't obstati razpoloen, ter etudi je rast sluaj od to pripetljaj vasih v izmenien usklajanje, ono je isto redek zato ker disciplinski nadzornik v Oxfordu ali Cambridgeu automatically runs skozi vsi razlien menjavanje e to doesn't odkriti nekaj v menjavanje vi ivljati preizkuen.


odrgniti as struna je bitje razpoloen v plan lega prostor  nad od naris hoteti obstati prazen od poljuben tetiva serijsko blago, poljuben vpoklicanec tetiva v to lega sredstvo poigrati tetiva plan. as vi izbrati poljuben viji odrgniti vrh prostor hoteti postati chosen odrgniti lega, to hoteti vraunati tetiva serijsko blago. naris na levo je rka e plan struna, naris na desni je a sedmi struna naprej poljuben odrgniti zgoraj plan.


plan :   "odkriti plan tetiva" as obrnjen naprej ( kockast) hoteti poveati plan tetiva ( e le mogoe) v struna v poljuben odrgniti lega, to hoteti izroiti vi neki fin sondiranje isto edin struna s plan zvonjenje opombe. vrh vrsta od naris je e vedno vpoklicanec odrgniti ele tetiva to razstava plan krog ter a sinji tetiva ste medtem v obstati izrpan plan. naris naprej levi je od na primer " a" struna v peti odrgniti s " a" ter " vrhoven rka e" tetiva bitje izrpan plan.


razpon:  razpon je znesek od razdalja struna hoteti razpon naprej odrgniti tabla.
Q3: sredstvo na prostem ali poljuben izrezljan lega poljuben drugi mogo opombe vtet hoteti obstati na streljaju od tri ve rezljaa.
Q6: hoteti izroiti a ogromen est odrgniti, vasih nemogo stegnjenje.


usklajanje :   usklajanje sprememba celota usklajanje od kitara, izdelava to neprisiljen rabiti struna v izmenien usklajanje.
 New!  ... ATM, izmenien usklajanje stroj
EADGBE ... raven[s] usklajanje
EBEGBE# ... plan rka e
EAEACE# ... plan a
EADFBE# ... plunka usklajanje
EADGCF ... sinji usklajanje
DADGAD ... kljukec stran Davey( Graham) usklajanje.
DGCGCD ... de spev usklajanje.
DADFAD# ... jasen dan
DADGBE ... pasti
DGDGBD ... plan nota g
tata ... vrh kljukec
CGCGAE ... C 6th
CGDAEG ... talar Fripp's nov raven[s]
hlebec ... dragulj...pritlien rka e stopnjevan v F.
GBbDGBbD... nota g minorit usklajanje
 New!  rka e 55545 ... Joni Mitchell fans udarjanje z nogo ob nogo vsepovsod

Capo ter kaplja...Capo  s sprememba usklajanje eemu kitara domiljavec kakor da vi ivljati a capo naprej karkoli odrgniti tevnik si izbral.
kaplja hoteti izroiti vi es usklajanje ( ve biti jimi, otava, stopnja pogostnosti kobalt, taica zidarska lopatica etc).
Drop2DGCFAD=


roka :  e vi ste a desnien igralka slovo izbrati naprej pravilen. e vi area neroden igralka, sprememba izbrati v levi, to hoteti obraten izuriti za hojo ali jeo po cesti tetiva ste obutljiv naprej kitara pri tem zahiv vsi usklajanje ter struna ablona.

tevnik od struna : 6,096,384
  so 12 razlien opombe, 42 struna, 12 rezljaa...lahko vojako japonsko letalo v 2. svetovni vojni ( plan) skozi enajst (12th odrgniti mehko gana opeka kot plan razen using plan tetiva..., vtevi plan tetiva hoteti mnogovrsten velik vsota z dva or12,192,768= ), 4 stegnjenje, 9 menjavanje ...(poprenost izven mogo 24, e nekaj, neki manje), 2 ways v tetiva to (pravilen, levi), 14 usklajanje. mnogovrsten vse vkup ter vi zasluiti...
12 rimska tevilka 10 42 rimska tevilka 10 12 rimska tevilka 10 4 rimska tevilka 10 9 rimska tevilka 10 2 rimska tevilka 10 14 = 6,096,384

igranje odlagalie:
izdelovanje varen va desnica ( ali nedoloni zaimek vi poakaj a kramp s) je nobenkrat baletka ki gre gor v a pest ve biti oblika as ti si igranje. va roka should biti znotraj a oblika ve biti ono je as vi izdelovanje O.K. roka znak, s palec ter kazalec v a okrogel oblika sodna odloba kramp, ter prst na roki 2, 3 ter 4 ele priblino raven ( zlasti as strumming). e ti si postranski zasluek poedinec opombe vi moi tudi raba va rdekast kot a zaslomba ali stabilizator z poivajo/ sodna odloba uesna meica to zoper kitara ivot. vi hoteti/ moi obstati veliko ve lenski s va igranje tod. desnica vloiti pronjo a pest je ele slab.

spev pio odlagalie:
torej ni biti krivien s pio a spev to has ele 3 temeljen struna ( na zdravje nedoloni zaimek sem storil ki gre gor using ele rka e, F, nota g struna ter neki milosten od Indija lestva... Indija hrup mp3 ), ele e vi poteno biti brez nekaj stvariteljski ter edin... zaeti smatrati od nekaj v va vzglavje prebiti poganjanje ali v opus ali ele seja okrog etc. torej spominjati se izuriti za hojo ali jeo po cesti to goes ali napisati to niz nekako za you shall ali you will obstati zmoen spomniti se to slej ( oni oblast obstati struna za you had ali you would nobenkrat e rabljen ali od hear spredaj, e e ne doesn't tvar). torej as vi zdaj ivljati a kitara v va mornarji ter moi krpa vkup ( razbrati) kaken pravi struna zakaj spev were, vi oblast ele ivljati a zadeti.

 New!  struna zakaj solilokvij ( guitar1.mp3)
ves kitara zvok niz nedoloni zaimek celota stopnja v " rka d"
   || Bm ~ ~ ~ ||rka e ~ ~ ~ || a ~ CØ7# ~ || F# ~ ~ ~ ||
   ||nota g ~ ~ ~ || E7th ~ ~ ~ || a ~ CØ7# ~ || F# ~ ~ ~ ||nota g ~ ~ ~ ||
John Pavel
Jurij zvok
utirati: John, Pavel, Jurij, zvok
  prosim prosim pomo! utirati nazaj dobiti v svoj pristojen zapoved, e vi udarjanje z nogo ob nogo naprej utirati len torej korak va mi nad poljuben utirati to hoteti sprememba/ zblievanje slika od vsi utirati ker vrsta ter stolpec v to zapoved, John, Pavel, Jurij, zvok. ter na koncu namen stvari je zadobiti vsi utirati kazanje v svoj pristojen zapoved... ali nekaj.