Gitarrackordgenerator

Öppen
Tones


Baston Root

eStoppafastamedtrög
Any chords you save can be sent to friends in a link.
Also works on Android phones with Flash... Play Your Phone!¦¦ Gitarr Ackord Generator av Jim Cranwell
¦¦ Gitarrackordgenerator
¦¦ Cirka 3,919,104 ackord
¦¦ Officiell länk för denna sida:
¦¦ http://www.gootar.com/folder/ghelpsweden.html
¦¦ Översättning av Lars Arnwald
¦¦  New!  mini-rator


 New!  The Advanced Version Of This Program
Comes in a pack with 5 or 6 other Programs.
Chord Generator Name Finder, Tab Player Writer
Vocals, Scales, Piano, Perfect Pitch, Charts.
Everything Comes With New Flash Sound!

To make sure you are hearing program sounds correctly....
Get the latest flash plug-in.
Klicka :
Klicka i textboxen eller på pilen för att visa de möjliga alternativen, flytta sedan muspekaren till önskat val och klicka på det--
Spara | Visa | Ny | Titel :
Varje gång man hittar ett ackord man gillar klicka på "Spara". När man fått fram alla önskvärda ackord klicka på "Visa" varvid sidan kan skrivas ut eller sparas. För att börja om eller starta upp en ny sida...klicka på "Ny" varvid den återställs och rensas. Man kan ändra vilken inställning som helst mellan eller i samband med sparande, men det rekommenderas att man använder samma inställningar för STÄMNING och höger/vänster (i HÄNTHET)i varje individuell sida (detta undviker förvirring). Om man vill ha stämningen DADGAD, . . . inga problem, låt det stå på DADGAD för hela sidan där ackordföljd visas. Här är ett exempel på ackordföljdsida. För att sätta en rubrik på sidan . . . klicka "Titel".
TONART :
Tonart markeras av första bokstaven i ackordsymbolen, dessutom finns sänkning/höjning med en halvton i ackordsymbolen.
Ex: A = tonarten A utan sänkning/höjning, Eb = tonarten E sänkt med en halvton, C# = tonarten C höjd med en halvton
ACKORD :
Observera följande symboler i ackordstyper
min = moll, maj = dur, m7 = mollseptim, b5 = sänkt kvint, 5 = utelämnad ters, Dsus4 = Dsus
11th = 1, 5, b7, 9, 11
11xt = 1, b7, 9, 11 --- (xt står för extra, = extra ackordvariation)
m11xt = 1, 3, 5, b7, 11
13th = 1, 3, 5, b7, 13
halvförminskad septim = Ø7 = m7b5
Även om detta program kan finna och lägga till varje möjlig ton till varje ackord som man försöker spela, så är det inget som hindrar att man spelar ett A-ackord på följande sätt [ x, 0, 2, 2, 2, 0 ] även om programmet visar följande [ 0, 0, 2, 2, 2, 0 ]. Musiker brukar vanligen använda roten som den lägsta tonen i ett ackord. Det finns egentligen inte någon bestämd regel för hur ett ackord skall spelas förutom att åtminstone en ton ur ackordet skall inkluderas.
Alternerad baston : Om man t.ex. får se följande ackordsymbolen D/C# i notskrift så innebär det att man skall spela ett D-ackord med en C# baston, exempelvis [ x, 4, 0, 2, 3, 2 ] ...vanligen är det bäst utelämna den ursprungliga bastonen (D) [ x, 4, x, 2, 3, 2 ] om den som i detta fallet ligger nära den nya (C#). I så fall bör man tillse att någon annan baston än D spelas. Dessa kofigurationer är ganska enkla att avgöra på egen hand med örat som vägledare. Funktionen Ackordnamnfinnare kan härvid vara till hjälp förutom att den ser vilket namn som skall sättas på redan beslutade toner.

VARIERA:
Programmet lagrar inte färdiga ackord. Det är snarare så att varje ackord och variation skapas utifrån en algoritm. Vissa variationer fungerar bra med vissa typer av ackord men åstadkommer ingenting med andra typer. Därför kan det vara nödvändigt att pröva alla variationer för att få fram det ackord som fingermässigt känns bäst. Om ett frammatat ackord innehåller alla behövda toner men inte använder sig av alla strängar (enligt diagrammet), är det fortfarande ett fullt giltigt ackord, använd bara inte de strängar som är markerade med x (eller utöka spannet, funktionen SPANN finns beskriven nedan). Om ett ackord matas in utan att ha alla erforderliga toner, blir svaret xxxxxx och ackordet visas sålunda ej. Även om risken för detta ökar i samband med alternativa stämningar så är det ändå ganska sällsynt, programmet går automatiskt igenom alla olika variationer om det ännu inte hittat ett svar i de variationer man har provat.

BAND:
När en sträng i ett frammatat ackord ligger ovanför första bandet (det finns alltså inte en sträng under finger-posi-tionen i utrymmet ovan greppbrädan), innebär det att strängen skall spelas öppen. Om man väljer högre band kommer det översta bandet att vara det valda bandet och innehålla sträng-linjer. I diagrammet till vänster visas ett öppet E ackord, diagrammet till höger visar ett septimackord på något band högre än det öppna.


ÖPPEN:
När "Hitta öppna strängar" är markerad, kommer (om möjligt) öppna strängar att läggas till ett ackord som spelas i vilket band som helst. Det skapar ett vackert ljudande totalt unikt ackord med öppna ringande toner. Toppraden i diagrammet är fortfarande det valda bandet men de strängar som innehåller en öppen cirkel och med blå strängfärg är de som skall spelas öppna.

SPANN:
Spann är det avstånd (i antalet band) som ackordet spänner över på greppbrädan.
Q3: Innebär att utifrån varje öppen eller "bandad" (över första bandet) position kommer de i ackordet övriga ingående tonerna att ligga inom de närmaste tre banden.
Q6: Spannet sträcker sig över sex band, ibland omöjligt att greppa.

STÄMNING:
Denna funktion ändrar gitarrens hela stämning, som gör det lättare att använda alternativa stämningar.
... ATM, ATM, alternative tuning machine (alternativ stämningsmekanism)
EADGBE ..... Standardstämning
EHEG#HE .... Öppet E
EAEAC#E .... Öppet A
EADF#HE .... Lutans stämning
GCFADG .... Lutans stämning
EADGCF ..... Blues stämning
DADGAD ..... Jimmy Page stämning
DGCGCD ..... Rain Song stämning
CGDGCD ..... Orkney stämning
CGCDGC ..... Bliss stämning
DADF#AD .... Öppet D
DADGBE ..... Skippa D
DGDGBD ..... Öppet G
DADACD ..... Top Jimmy
CGCGAE ..... C 6th
CGDAEG ..... Robert Fripp's nya standard
FADGBE ..... Jewel ...lågt E höjt till F
GBDGBD ..... G moll stämning
 New!  E 55545 ... Joni Mitchell klicka här
Capo och Drop ....
Capo ändrar stämingen som om gitarren skulle använda en capo på det band man väljer.
Drop1 skapar ett sänkt E stämning (använt av Jimi H, Eddie VH, Kurt Cobain, Robin Trower, etc).
Drop2 = DFCFAD
HÄNTHET:
Om man är högerhänt, låt inställningen i nedre vänstra fältet till höger om den mittre greppbrädan stå på Höger. Vid vänsterhänthet ändra inställningen till Vänster. Detta kastar om det sätt på vilket strängarna slås an och därmed omkastade stämningar och ackordsmönster.
ANTALET ACKORD: 3.919.104
Det finns 12 toner i skalan, 27 grundackord, 12 band (f.o.m. öppet t.o.m. 11e, 12e bandet är det samma som öppet om öppna strängar ej används), 4 utökningar, 9 variationer (24 möjliga finns , ibland används färre, ibland fler. 9 är ett genomsnitt av dessa), två strängningar (= hänthet, höger och vänster), 14 stämningar.
Multiplicera alla dessa: 12 * 27 * 12 * 4 * 9 * 2 * 14 = 3,919,104
Speltips:
Högra handen eller den som håller i plektrum skall aldrig dras ihop likt en knuten näve när man spelar. I stället skall handen se ut som ett OK-tecken. Alltså skall tumme och pekfinger som håller plektrum hållas tillsammans lätt krökta och de övriga fingrarna hållas sträckta. Detta är speciellt viktigt när man slår hela ackord fram och tillbaks. När man spelar enskilda strängar kan man använda lillfingrets topp som stöd genom att trycka det mot gitarrens lock. Allt detta är ägnat att skapa en tydlig spelstil. Plektrumhanden knuten är en dålig vana!
Tips för låtskrivning:
Det är inget fel att skriva en låt med bara tre grundackord (här är en som jag gjorde med bara E, F och G-ackord och någon slags indisk skala ... india_rumpus.mp3 ), men om man verkligen vill göra något kreativt och unikt ... försök komma ihåg någonting som bara dök upp i huvudet i bilen, på jobbet eller bara varsomhelst. Försök sedan komma ihåg hur melodin gick och skriv ner den för att kunna ta sedan kunna ta upp den igen (den kanske innehåller acckord som man inte sett eller använt förut, det spelar ingen roll). När man sedan håller i en gitarr i handen och kan sedan ta fram de rätta ackorden för melodien, får man kanske en hit!
John Paul
George Ringo
Beatles: John, Paul, George, Ringo
Beatles Snälla, Snälla, Hjälp! till att få fram Beatles i sin rätta ordning. Om man klickar på Beatles-länken och sedan för musen över vilken Beatle som helst. kommer det att flytta fram ordningen bland medlemmarna enligt följande uppställning: John, Paul, George och Ringo. Till slut handlar det om att visa medlemmarna i korrekt ordning ..... eller någonting ditåt.

  Tabs - misc - 0 - 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -